banner

Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики


Статвідділ забезпечує облік, зведення та аналіз статистичної інформації лікарні, складає плани і звіти, готує оперативні дані щодо діяльності лікарні з актуальних питань або за певний період часу, контролює виконання плану основних заходів, здійснює роботу із забезпечення структурних підрозділів єдиною методичною і розпорядчою документацією тощо.


Очолює відділ Росенко Лариса Олегівна - завідувач відділу,лікар-статистик,
1980, Київський медичний інститут, вища


У відділі працюють лікар та три молодших медичних працівника.