banner

Діагностичне відділення


Діагностичне відділення організовано у листопаді 2005 року. У його складі кабінети УЗД, ендоскопії, функціональної діагностики, електроенцефалографії.


Відділення обслуговує стаціонарних і амбулаторних хворих.

Відділення працює в ургентному режимі. Вночі, у вихідні і святкові дні – у режимі чергування на дому.


Очолює відділення з березня 2007 року лікар-ендоскопіст Кир’ян Наталія Миколаївна.


Пріоритетні напрямки роботи відділення:


- забезпечення цілодобової ургентної ендоскопічної допомоги пацієнтам лікарні, надання невідкладної допомоги хворим на шлунково-кишкові кровотечі, виявлення передонкопатології та онкопатології на ранніх стадіях, надання допомоги хворим на механічну жовтяницю;


- проведення висококваліфікованої ультразвукової діагностики, надання невідкладної допомоги ургентним хворим, інтервенційні лікувально-діагностичні маніпуляції під контролем УЗД;


- проведення висококваліфікованих обстежень у хворих з гострим порушенням коронарного та мозкового кровообігу.


У відділенні проводяться обстеження і маніпуляції:


- ендоскопічні: фіброезофагогастродуоденоскопія, фіброколоноскопія, фібро бронхоскопія, дуоденоскопія, склеротерапія, взяття біопсії, ретроградна панкреатохолангіографія, папілосфінктеротомія, видалення конкрементів з холедоху, зупинка кровотеч методом коагуляції, поліпектомія, взяття уреазного тесту;


- УЗД: трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка), сечостатевої системи (нирки, надниркові залози, сечовий міхур, передміхурова залоза, органи ділянки калитки, матки, яєчників), поверхневих структур (щитоподібна залоза, молочні залози, лімфатичні вузли, м’яки тканини та суглоби), обстеження з внутрішньо-порожнинним датчиком – інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів;


- функціональна діагностика: серцево-судинної системи – ЕКГ, ЕКГ з навантаженням та фармакологічними пробами, велоергометрія, реовазографія, реовазографія з фармакологічними пробами, капіляроскопія, холтерівське моніторування ЕКГ і АТ (з 2010 року), УЗД серця; дихальної системи – спірографія, дослідження функції зовнішнього дихання; нервової системи – електроенцефалографія.


Відділення має усю необхідну сучасну апаратуру, зокрема фіброгастроскопи фірми «Олімпус», бронхоскоп, колоноскоп, ендоскопічне обладнання, УЗД-апарат «Соналайн Адара», електрокардіографи стаціонарний і портативний, реограф, велоерготестсистему, Холтер-монітор, електроенцефалограф тощо.


Дослідження тяжкохворим проводяться, у разі потреби, безпосередньо у відділеннях стаціонару. У відділенні працюють висококваліфіковані, досвідчені фахівці.


Всі лікарі атестовані або мають сертифікат.


Із 6 молодших медичних спеціалістів мають вищу категорію 1 медсестра, першу -3.


Всі лікарі відділення постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень, навчаються на тематичних і ПАЦевських курсах, беруть участь у наукових конференціях тощо.


Лікарі відділення:


Кір′ян Наталія Миколаївна – завідуюча відділенням, лікар-ендоскопіст,
2000, Українська мед. стоматакдемія, вища


Душенківська Людмила Леонідівна – лікар з функціональної діагностики,
2000, Запорізький медінститут, перша


Кузькін Олександр Васильович – лікар-ендоскопіст,
1985, Київський медінститут, перша


Переметчик Катерина Василівна – лікар з функціональної діагностики,
1982, Дніпропетровський медінститут, вища


Петренко Людмила Василівна – лікар з УЗД,
1983, Ворошиловградський медінститут, перша.


Показники роботи


№ п/п

Показники

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1

Ендоскопічні дослідження

6289

6496

6066

6319

2

Виявлено вперше онкопатології

52

54

65

46

3

Ультразвукові дослідження

45006

30439

26162

23348

4

Функціональна діагностика

11735

13243

15153

23941

5

ЕКГ

16745

17386

17772

6

Реовазографія

142

88

101

27

7

Холтер ЕКГ

222

219

216

8

Холтер-монітор АТ

444

438

473

9

ЕЕГ

261

110

17

17


Інформація для пацієнтів:


Відділення знаходиться на 2 поверсі головного 7-ми поверхового корпусу стаціонару.Підняти вгору